Cjenik

I Godišnja članarina

OGLAŠIVAČI
12.360 kn  
 

AGENCIJE

oglasne agencije s ukupnim prometom u protekloj godini do 10.000.000 kn 17.640 kn
oglasne agencije s ukupnim prometom u protekloj godini do 50.000.000 kn 22.920 kn
oglasne agencije s ukupnim prometom u protekloj godini do 100.000.000 kn 28.200 kn
oglasne agencije s ukupnim prometom u protekloj godini većim od 100.000.000 kn 35.280 kn
pr, istraživačke i ostale agencije, neovisno o prometu 30.840 kn

IZDAVAČI

ukupna godišnja tiskana naklada do 250.000 primjeraka 5.280 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 250.001 do 500.000 primjeraka 6.180 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 500.001 do 1.000.000 primjeraka 9.720 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 1.000.001 do 5.000.000 primjeraka 11.460 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 5.000.001 do 10.000.000 primjeraka 14.100 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 10.000.001 do 15.000.000 primjeraka 18.480 kn
ukupna godišnja tiskana naklada od 15.000.001 do 20.000.000 primjeraka 20.280 kn
ukupna godišnja tiskana naklada veća od 20.000.000 primjeraka 26.460 kn

II Revizija

Dnevna izdanja

polugodišnja revizija po naslovu

tiskana naklada do 25,000 primjeraka 2.720 kn
tiskana naklada do 50,000 primjeraka 2.940 kn
tiskana naklada od 50,000 do 100,000 primjeraka 3.530 kn
tiskana naklada veća od 100,000 primjeraka 3.895 kn

Tjedna izdanja

polugodišnja revizija po naslovu

tiskana naklada do 25,000 primjeraka 1.765 kn
tiskana naklada do 50,000 primjeraka 1.985 kn
tiskana naklada od 50,000 do 100,000 primjeraka 3.530 kn
tiskana naklada veća od 100,000 primjeraka 3.895 kn

Dvotjedna / Mjesečna / Dvomjesečna / Kvartalna / Polugodišnja / Godišnja / One-off izdanja

godišnja revizija po naslovu

tiskana naklada do 25,000 primjeraka 1.765 kn
tiskana naklada do 50,000 primjeraka 1.985 kn
tiskana naklada od 50,000 do 100,000 primjeraka 3.530 kn
tiskana naklada veća od 100,000 primjeraka 3.895 kn

III Terenska revizija

Troškovi terenske revizije ovise o dinamici izlaženja, nakladi i načinu distribucije, te se procjenjuju za svako pojedino izdanje.

IV Revizija posjećenosti događanja

Na upit.

cijene su vezane uz tečaj 1 EUR = 7.35 kuna
na navedene cijene obračunava se PDV
cijena revizije obavljene u mjestima izvan Zagreba uvećava se za putne troškove