ABCEvent

Svjedoci smo svakodnevnih nerealnih licitiranja s brojem posjetitelja te njihovom strukturom. Sponzorima plasirani brojevi, u pravilu, nemaju neovisnu potvrdu i rijetko kad odgovaraju činjenicama.

Utvrđivanje točne posjećenosti pojedinih događanja (poslovanih ili potrošačkih) je posao koji treba povjeriti profesionalcima, kako bi vaši sponzorski budžeti bili određeni i plasirani u skladu sa stvarnom posjećenosti.

Od organizatora manifestacije zahtjevajte da svoje tvrdnje potkrijepi ABC certifikatom i osigurat ćete da Vaš sponzorski budžet ode u prave ruke – svaki put.

Zatražite prezentaciju


Standardi izvještavanja za poslovna događanja
Standardi izvještavanja za potrošačka događanja