ifabc

Prvi organizirani sustav verifikacije naklada tiskanih medija utemeljen je 1914. godine u SAD-u. Osnovali su ga oglašivači, agencije i nakladnici zbog zajedničkog interesa verificiranja naklada koje su dolazile do ruku čitatelja. Tako je nastao prvi nacionalni Audit Bureau of Circulations.

Prva ABC agencija u Europi osnovana je 1931. u Velikoj Britaniji. Danas, nakon 77 godina, ABC UK verificira 1400 naslova. IFABC (International Federation of Audit Bureau of Certifications) osnovan je 1963. u Stockholmu kada su članice dogovorile prve međunarodne standarde za verifikaciju tiskanih medija. Na 17. skupštini održanoj 1996. u Washingtonu osnovan je Odbor za web standarde, koji se bavi pitanjima mjera i standarda pri verifikaciji Internet stranica.

Današnja ulaganja u oglašavanje u tiskanim i elektronskim medijima zahtjevaju korištenje jasnih standarda i procedura, kako bi oglasni budžeti bili kvalitetno i maksimalno efikasno raspoređeni.

S rastom broja oglašivača, agencija, nakladnika i budžeta, raste i broj ABC organizacija u svijetu. Danas djeluje četrdeset nacionalnih asocijacija, udruženih u International Federation of Audit Bureaux of Certifications IFABC.

ABC Hrvatska punopravan je član IFABC.