Osnovni podaci

ABC Hrvatska d.o.o.
Zamorski breg 16a

Tvrtka je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080703149.
Temeljni kapital od 80.000 kuna uplaćen je u cijelosti.

Član Uprave društva . Igor Kern

Račun broj 1100556749 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka